Người H'mông tiến bộ

  • SỰ TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI H'MÔNG
    SỰ TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI H'MÔNG

    09/01/2021 12:09:00

    SỰ TIẾN BỘ CỦA NGƯỜI H'MÔNG TRÊN MẢNH ĐẤT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN: Mới cách đây 1 năm thôi năm 2019, nhiều vùng núi đồi còn hoang vu bỏ trống, người dân vẫn rất nghèo không đủ ăn, đi theo người xấu xúi giục, di dân tự do gây nên hỗn loạn. Đến nay 2020 các bạn nhìn xem...

Thiết kế bởi web8s.com

 

Đang xử lý...